Misa, procesija i krunica za zadovoljštinu Bogu

za javne grijehe narodnih vođa

Utorak, 13.10.2020.

18.30 sati

U Fatimi 13. listopada 1917. Gospa se posljednji put ukazala troje djece. Tada se dogodilo veliko Čudo sunca (‘ples’) koje je vidjelo oko 70 000 ljudi! Na tom ukazanju, Gospa je, između ostalog, rekla vidjelici Luciji:
„Neka [ljudi] prestanu vrijeđati Gospodina Boga kojemu je već naneseno toliko uvrjeda”.
To je naše geslo i ovom Svetom Misom, javnom procesijom kroz grad Zagreb s kipom Majke Božje Fatimske i molitvom krunice, želimo dati javnu zadovoljštinu za javne grijehe vođa hrvatskog naroda.

 

Sveta Misa

Utorak, 13. listopada 2020., u crkvi sv. Marije na Dolcu
u 18.30 sati

Procesija (nakon Svete Mise)

tržnica Dolac – Katedrala – Bakačeva – Trg bana Jelačića – Radićeva – Kamenita vrata – Opatička – Trg sv. Marka (Ustavni sud – Vlada – Hrvatski sabor)

 

Molitva krunice

žalosna otajstva, pred crkvom sv. Marka

„Trebaju se popraviti, moliti oproštenje za grijehe“. 

Ja sam Gospa od Krunice. Nastavite svaki dan redovito moliti krunicu.“ 
Gospa Fatimska, 13.10.1917.
 
Pridružite nam se na Svetoj Misi, procesiji i krunici i dajmo Bogu zadovoljštinu.

Za što molimo?

Bogu nanosimo uvrjede kao pojedinci i kao narod, tj. preko narodnog vodstva.

Narodno vodstvo uključuje:

 • političare koji donose nepravedne zakone i konvencije;
 • sudce, naročito Ustavnog suda koji donose nepravedne odluke, protivne Božjem zakonu;
 • masovne medije i vlasnike velikih tvrtki koje promiču grijeh i nemoral;
 • financijske institucije koje to podržavaju.

Kao Hrvati, vjerni Božji puk i marijanski narod, želimo javno činiti zadovoljštinu za javne propuste, grijehe i uvrjede koje se čine prema Bogu i Njegovu zakonu koji svi ljudi imaju duboko usađen u sebi i koji se očituje kroz naravni zakon. Samo neke od tih uvrjeda su:

 • ozakonjenje ubojstva nerođene djece;
 • Istanbulska konvencija i uvođenje rodne ideologije;
 • ozakonjenje i javno promicanje sodomije;
 • udomljavanje djece od neprirodnih zajednica;
 • pedofilija
 • protuobiteljski propisi i zakoni;
 • visoki porezi i koruptivna državna vlast

Tko smije sudjelovati?

Svi su pozvani sudjelovati na Svetoj misi, procesiji i krunici za domovinu.

Molitva zadovoljštine Presvetom Srcu Isusovu pape Pija XI.

Klanjajući se pred tvojim oltarom, mi želimo posebnim iskazivanjem počasti dati naknadu za nedostojnu hladnoću i uvrjede kojima sa svih strana biva od ljudi ranjeno tvoje preljubljeno Srce.

Preslatki Isuse, tvoja neizmjerna ljubav za ljude biva nažalost, s velikom nezahvalnošću, uzvraćena zaboravom, zanemarivanjem i podcjenjivanjem. Sjeti se da se čak i mi u drugim prigodama kaljamo tolikom nezahvalnošću. Osjećajući stoga živu bol, molimo te da nam iskažeš svoje milosrđe. Želimo, stoga, iskrenim kajanjem dati naknadu, ne samo za grijehe koje smo mi počinili, nego također, grijehe onih koji, lutajući daleko od puta spasenja, odbijaju slijediti tebe kao pastira i vodiča, ostajući uporni u svojoj nevjeri, ili su, gazeći krsna obećanja, zbacili slatki jaram tvoga zakona.

Nastojeći okajati sve te žalosne prijestupe, nudimo naknadu za svaki od njih posebno:

za neskromnost i nečednost u življenju i oblačenju;

za sablažnjavanje nedužnih duša putem iskvarenog odijevanja;

za profaniranje blagdana;

za užasno vrijeđanje tebe i tvojih svetih;

za uvrjede protiv tvojega Namjesnika i svećeništva;

za nemar i strašna svetogrđa kojima se pogrđuje čak i Sakrament božanske ljubavi;

te naposljetku za javne grijehe kojima nacije niječu prava i naučavanje Crkve koju si ti osnovao.

Kao naknadu za pogrđenu božansku čast, prikazujemo ti onu zadovoljštinu koju si ti sam jednom ponudio na križu Ocu i koja se svakoga dana obnavlja na oltarima: nudimo Ti je popraćenu zagovorom Djevice Majke, svih svetih i duša vjernih.

Svim srcem obećajemo da ćemo nadoknaditi, koliko je u našoj moći, uz pomoć tvoje milosti, za grijehe koje smo počinili mi i drugi, i za ravnodušnost prema tvojoj tako velikoj ljubavi putem čvrste vjere, svetosti života, savršenim obdržavanjem evanđeoskog zakona, osobito ljubavi. Također obećajemo svim snagama nastojati spriječiti uvrjede protiv tebe te da privučemo što više ljudi da te slijede i nasljeduju.

Primi, molimo te, najdobrostiviji Isuse, po zagovoru Blažene Djevice Marije Naknadnice, ovu naknadu koju ti nudimo, i očuvaj nas po daru konačne ustrajnosti u vjernoj poslušnosti tebi i u tvojoj službi do naše smrti, da bismo jednog dana mogli doći u onu domovinu, u kojoj ti s Ocem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ, Bog, po sve vijeke vijekova. Amen.

Izvor: Enciklika Pape Pio XI. Miserentissimus Redemptor” (Premilostivi Otkupitelj) iz 1928. godine, a cjeloviti tekst na hrvatskom nalazi se na http://www.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280508_miserentissimus-redemptor.html

Crkveni nauk o zadovoljštini

Iz Katekizma Katoličke Crkve:

ZADOVOLJŠTINA
1459 Mnogi grijesi nanose štetu bližnjemu. Treba učiniti što je moguće da se šteta nadoknadi (npr. vratiti ukradene stvari, popraviti dobar glas oklevetanom, izliječiti rane). To je zahtjev obične pravednosti. Osim toga grijeh ranjava i slabi samoga grešnika, kao i njegove odnose s Bogom i bližnjim. Odrješenje briše grijeh, ali ne popravlja sve nerede što ih je grijeh uzrokovao. Grešnik, nakon što je rasterećen od grijeha, još treba ponovno steći puno duhovno zdravlje. Mora, dakle, učiniti nešto više da ispravi svoje krivnje: treba na prikladan način »zadovoljiti« ili »okajati« svoje grijehe. Ta se zadovoljština također zove »pokora«.
1460 Pokora koju ispovjednik nalaže treba voditi računa o osobnom stanju pokornika i tražiti njegovo duhovno dobro. Koliko je moguće, treba odgovarati težini i naravi počinjenih grijeha. Može to biti: molitva, milodar, djela milosrđa, usluga bližnjemu, svojevoljna odricanja, žrtve, te naročito strpljivo prihvaćanje križa koji moramo nositi. Takve nam pokore pomažu da se suobličimo Kristu koji je bio pomirnica za naše grijehe jednom zauvijek. One nam omogućuju da postanemo subaštinici uskrsloga Krista jer »s njim zajedno trpimo« (Rim 8, 17):
»Zadovoljština, koju vršimo za svoje grijehe, i nije tako naša da ne bi bivala po Isusu Kristu: mi, iako sami od sebe ne možemo ništa, uz suradnju Onoga koji nas jača ipak možemo sve. Tako čovjek nema čime bi se hvalio, nego sva naša ‘slava’ je u Kristu […]: u njemu pružamo zadovoljštinu donoseći ‘plodove dostojne pokore’, i ti plodovi od njega imaju snagu, on ih prinosi Ocu, i po njemu su od Oca primljeni.«

***

Sv. Toma Akvinski

„…zadovoljština treba biti takva da po njoj nešto sebi uskratimo na slavu Božju. A mi nemamo nego tri dobra, to jest, dobra duše i dobra tijela i dobra imetka, dakako vanjskog.
Od dobara imetka uskraćujemo si nešto po milostinji, a od dobara tijela preko posta, a od dobara duše nije potrebno da si nešto uskraćujemo što se tiče sućanstva, ili što se tiče njihovog umanjenja, jer po njima postajemo ugodni Bogu, nego po tome da se podložimo Bogu u cijelosti, a to se postiže po molitvi.

Prikladan je također ovaj broj [djela zadovoljštine] u onom dijelu kojim zadovoljština uklanja uzroke grijeha, jer se navodi tri uzroka grijeha (1 Iv 2,16), to jest: požuda tijela, požuda očiju i oholost života. Protiv požude tijela postavlja se post, protiv požude očiju postavlja se milostinja, protiv oholosti života postavlja se molitva, kako kaže Augustin…”.

(Summa theologiae, Suppl., q. 15., a. 3.)
http://murusinexpugnabilis.blogspot.com/2019/02/

Općenito o zadovoljštini osobnoj i za druge

 Nadalje, čovjek se može i treba kajati ne samo za grijeh kao takav, grijeh u sebi koji predstavlja uvrjedu Božje časti, nego njegova pokornička djela mogu i trebaju imati svrhu da se Bogu pruži zadovoljština za povrjedu Njegove časti, Njegova božanskoga zakona. Svatko od nas traži da mu se ispravi počinjena nepravda. Ako nam netko naruši dobar glas, tražimo od njega da se ispriča, ali ne samo to, nego i da popravi štetu, da javno opozove svoje lažne optužbe. Ako to ne želi učiniti, čovjek se spreman izboriti za pravdu i tako što će pokrenuti sudsku tužbu da bi klevetnika sud prisilio da ispravi nepravdu. Ako smo se mi kao bijedni ljudski stvorovi spremni toliko boriti za svoju pravdu, koliko će više Bog tražiti da mu se pruži zadovoljština za povrjedu Njegove časti?

 Jer Njegova je čast neizmjerna, neusporedivo i nezamislivo veća od bilo kakvoga ljudskoga ugleda. I zato traži od nas da ispravimo tu uvrjedu koju smo mu nanijeli svojim grijesima. A tu zadovoljštinu možemo činiti ne samo za svoje, nego i za tuđe grijehe. Kao što svatko može platiti dug za svakoga bližnjega u materijalnim sredstvima – možemo podmiriti bilo koji račun u ime drugoga – tako i Bog prima naknadu za dugove u duhovnom pogledu te možemo našim pokorničkim djelima i molitvama Bogu dati zadovoljštinu za uvrjede koje mu se nanose, bilo za naše osobne grijehe, bilo za grijehe drugoga. Pokoru možemo kao zadovoljštinu zadati sami sebi da bismo je prikazali Bogu, a može nam je nametnuti i sam Bog da bi učinio naplatu svojoj božanskoj pravednosti.

http://christusrexhrvatska.blogspot.com/2018/03/katolicka-tradicija-o-liturgiji-postu-i.html

Enciklika Miserentissimus Redemptor pape Pija XI.

MISERENTISSIMUS REDEMPTOR

ENCIKLIKA PAPE PIJA XI.

ZA ZADOVOLJŠTINU SVETOGA SRCA

NAŠOJ ČASNOJ BRAĆI (PO KRISTU) PATRIJARSIMA, PRIMATIMA,

NADBISKUPIMA I OSTALIM LOKALNIM ORDINARIJIMA

U MIRU I ZAJEDNICI S APOSTOLSKOM STOLICOM.

Download pdf

Časna braćo, zdravlja i apostolskog blagoslova.

            Naš Najmilostiviji Otkupitelj, nakon što je na drvetu Križa izvršio spasenje čovječanstva i prije nego što je uzašao s ovoga svijeta Ocu, rekao je svojim apostolima i učenicima da ih utješi u njihovoj tjeskobi: „I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.“ (Matej XXVIII, 20). Ove riječi, koje su zaista najprijatnije, uzrok su svake nade i sigurnosti i donose nam, časna braćo, spremnu pomoć kad god se osvrnemo s ove uzdignute kule stražarnice i vidimo kako cijelo ljudsko društvo djeluje usred toliko zla i bijede, a i sama Crkva je propadala neprestanim napadima i manipulacijama. Jer kao što je na početku ovo Božansko obećanje uzdignulo malodušni duh apostola te ih zapalilo i rasplamsalo kako bi mogli baciti sjeme evanđeoskog učenja po cijelom svijetu; pa od tada je to ojačalo Crkvu do njezine pobjede nad vratima pakla. Uistinu, naš Gospodin Isus Krist bio je sa svojom Crkvom u svako doba, ali bio je s njom uz prisutniju pomoć i zaštitu kad god su je napale teže opasnosti i poteškoće. Jer mjere prilagođene vremenu i okolnostima uvijek pruža Božanska Mudrost, koja snažno doseže od kraja do kraja i slatko uređuje sve stvari (Mudrosti VIII, 1). Ali i u ovo potonje doba, „ruka Gospodnja nije skraćena“ (Izaija LIX, 1), tim više što se pogreška uvukla i proširila nadaleko i široko, tako da bi se moglo bojati da bi izvori kršćanskog života mogli biti isušeni na način da su ljudi odsječeni od ljubavi i spoznaje Boga. Budući da neki ljudi možda ne znaju, a drugi ne slušaju, one pritužbe koje je Isus s ljubavlju izrekao kad se ukazao Margareti Mariji Alacoque, i one stvari koje je istodobno tražio i očekuje se od ljudi, radi njihove vlastite konačne dobiti, zadovoljstvo nam je, časna braćo, da vam na kratko razgovaramo o dužnosti časnog zadovoljstva koje svi dugujemo Presvetom Srcu Isusovu, s namjerom da možete, svatko od vas, pažljivo podučiti svoja stada onim stvarima koje smo postavili pred vas i pokretat ih da to isto primijene u praksi.

VIŠE…

Vigilare i Muževi katolici

 

Kontakt

Facebook

Email

Prijava nije obvezna, ali željeli bismo ostati s vama u kontaktu.

9 + 15 =

*Ovu akciju pokreće Udruga i Zaklada Vigilare. Obavještavamo Vas da ćemo Vaše osobne podatke obrađivati u svrhu promicanja ove akcije, kao i statutarnih aktivnosti inicijatora: Udruge i Zaklade Vigilare, Ul. Janka Grahora 4, 10000 Zagreb. Davanje podataka je dobrovoljno. Imate pravo na pristup i ispravak svojih podataka. Ako ne želite da inicijator obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu provođenja statutarnih aktivnosti, molimo da nas o tome obavijestite pisanim putem na adrese: 
ured@vigilare.org i ured@vigilare.hr